Olimpiada Gołębi w Poznaniu 2019

Kontakt


Prezes - Marek Statkiewicz   Tel. 601 926 575

V-ce Prezes ds. Lotowych - Sylwester Kołodziejczyk  Tel. 601074832

Sekretarz - Jacek Świąder  Tel. 663764818

Administrator strony -  piotrmalej@wp.pl     Tel.513795664

 

 Numer konta bankowego Oddziału Opoczno:

 Bank Pekao  : 40 1240 3129 1111 0010 7246 7256