Kontakt


Prezes - Marek Statkiewicz   Tel. 601 926 575

V-ce Prezes ds. Lotowych - Marek Czerczak  Tel. 601929315

Sekretarz - Adrian Mijas Tel. 663 112 187

Administrator strony -  pzhgp-opoczno@wp.pl     Tel.513795664

wooof1@wp.pl  Tel. 663 112 187

 

 

 Numer konta bankowego Oddziału Opoczno:

 Bank Pekao  : 40 1240 3129 1111 0010 7246 7256